Strona główna

W ciągu swojej ponad tysiącletniej historii Gdańsk, jak inne miasta, odnosił wiele wzlotów i upadków. Przez lata walczyły o niego Polska i Prusy, znajdował się pod wpływami sowieckimi, a nawet armii napoleońskiej. Jednak zawsze, pomimo zawirowań, pęd do bogactwa i samostanowienia był bardzo silny. Przeszłość uczyniła Gdańsk kolebką nowego historycznego ruchu – Solidarności.

Pierwsza utrwalona wzmianka o mieście pochodzi z 997 roku. Początkowo Gdańsk był grodem obronnym, posiadającym mały port handlowy, dzięki któremu mógł się bardzo szybko rozwijać.

Do momentu przejęcia wpływów nad miastem przez Krzyżaków (1308 roku), Gdańsk bardziej upodabniał się do włoskich, niż niemieckich czy polskich miast. Podczas panowania Zakony Krzyżackiego zbudowano wiele okazałych kościołów, a Stare Miasto przyjęło kształt, który możemy oglądać do dzisiaj. Podczas wojny trzynastoletniej (lata 1454-1466) miasto stanęło po stronie polskiego króla przeciw Krzyżakom.

Siła zakonu znacznie osłabła po klęsce pod Tannenbergiem. Gdańsk mógł bez przeszkód rozwijać się, a napływ imigrantów i kupców różnych środowisk i narodowości sprawił, że miasto stało się potęgą w Polsce. Był to niezależny ośrodek, ciągle idący za postępem. Podczas gdy prawie cała Polska pozostawała katolicka, w Gdańsku panował protestantyzm, do tego stopnia, że katolicy stanowili mniejszość.

Było to także miejsce rozwoju powszechnych dóbr, wymiany handlowej, bardzo tolerancyjne. Wiele narodowości znalazło tu swój dom. Wszyscy wspólnie walczyli przeciwko Szwedom w XVII wieku, a później także przeciw Rosjanom i Saksonom.

Fryderyk II, król pruski, podczas pierwszego rozbioru Polski, nałożył na Gdańsk embargo. Skutkiem takiego działania była utrata przywilejów handlowych oraz oddzielenie od miast satelitarnych. Jednak Napoleon Bonaparte po zwycięstwie nad wojskami pruskimi ustanowił Gdańsk wolnym miastem.

W 1815 roku, Kongres Wiedeński określił nowe granice i Gdańsk powrócił pod pruskie panowanie. Miasto ponownie stało się wolne w 1920 roku, wg postanowień Traktatu Wersalskiego.

W 1939 roku został zaanektowany III Rzeszy, pomimo bohaterskiej walki na Westerplatte i oporu Poczty Polskiej. Anglicy podczas II wojny światowej zbombardowali miasto. Podczas wyzwolenia zostało ono doszczętnie zniszczone przez oddziały sowieckie. Zmuszono do opuszczenia miasta 124 tysiące zamieszkujących tam Niemców.

Odbudowa miasta przebiegła dość szybko. Wiele budynków zaczęło odzwierciedlać swoją pierwotną formę. Nowy rytm życia Gdańszczanom nadał rozwój uniwersytetu oraz przemysłu. W 1970 roku doszło do strajku pracowników Stoczni Gdańskiej. Pomimo akcji milicji i wojska, protest trwał do chwili powstania Solidarności. Na jej czele stanął Lech Wałęsa. To wydarzenie przeszło do historii jako obalenie systemu komunistycznego we wschodniej Europie.

Dziś wpływy polityczne Gdańska znacznie zmalały. Miasto wyróżnia się niebywałym rozwojem gospodarczym. Jest również miejscem, które przyciąga coraz więcej turystów z całego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *